Kahanový stůl

 V KATALOGU CORNING MUZEA JE POJEDNÁNÍ O BLAŽKOVÝCH KAHANOVÝCH STOLECH

     Nesmím opomenout, že rodem Blažků se komplexně v rámci grantu zabýval Ing. Vlad. Dufek Csc a také poté vydal publikaci pojednávající o jejich pracovních aktivitách. Tady se nachází to, co jsem po celá léta hledal a co jsem chtěl mermomocí nalézt a to je, kdo vymyslel a postavil poslední nejpoužívanější typ sklářského stolu s měchem a kahany. Regionální styl kahanových stolů v Čechách a Německých oblastech byl často rozdílného typu a uspořádání měchů. Blažkovy stoly vyrobeny v Čechách měly měchy umístěné hned pod deskou stolu. Kahanové stoly byly obvykle vyráběny místními truhláři a čalouníky. Není známo, zda byl Blažkův stůl konstruovaný v Dresdenu nebo Českém Dubu (Aicha). 

     Tužkou načrtnuté návrhy ze tří dopisů z roku 1876 byly zřejmě vlastnoručně psané Leopoldem. Našly se spolu s ostatní korespondencí v poznámkovém bloku. Tyto návrhy byly adresovány na "Prediger orgelbauer" výrobci varhan z Albrechtic u Jablonce nad Nisou. Šlo o stoly pro bratra Rudolfa, žijícího v Čechách a začínajícího s podnikáním ve skle. Koncem prosince 1876 zasílá Leopold Blažek Fredingerovi bližší informace ohledně velikosti stolu a měchové konstrukce.Měchy jsou vyrobené z dřevěných částí s koženým obložením hran (píše doslova Leopold). Žádá, aby deska stolu byla 38 palců dlouhá, 32 palců široká, ze čtyř stran bylo ofukování a vzduchotěsný, jak jen to bude možné. Vrchní část měchu by měla být vyrobena tak, aby byla těžší. Je to 26 palců dlouhé a kolem 19 palce široké. Nechci ho mít menší, ale může být větší. Chci mít pedál orientovaný směrem do středu, to aby jeden mohl snadněji střídat nohy.

 

Leopoldův kahanový stůl

      Byl pravděpodobně postaven někde mezi 1840 - 1850 a sloužil jako návrh na stůl, který používal, a který objednal pro jeho syna Rudolfa. Leopoldův originální stůl byl restaurován a prozkoumán. Opotřebovaný Leopoldův stůl je 81 cm vysoký a původně měl na dvou protilehlých stranách malé zásuvky. Ze strany měchu bylo spojovací táhlo, které spojovalo měch s pedálem a čepovací kolíky tvarované z dubu. Stůl byl vyroben z borovice. Rovina desky a osoustružené nohy byly strojově opracované, určité části byly opracované ručními nástroji. Vršek stolu s rozměry 81,3 cm x 97,5 cm byl vyroben ze čtyř desek (prken) o různých šířkách vhodně ručně vedle sebe naskládané. Dva vazné trámky pro stabilizaci desky jsou po celé délce hladké, vršek stolu byl zajištěn do nohou stolu.

..