Zapomenuté nářečí z Podkrkonoší - část 1.

Používané názvosloví či nářečí, mnohé z výrazů se pomalu, ale jistě ztrácí a jsou nahrazovány spisovnými. V součastnosti je situace zhoršována cizími výrazy, kterým převážná část nerozumí a čeština se vytrácí. Lidová řeč se příliš neliší od spisovné češtiny, ani po stránce gramatické. Nejdůleřitější odchylkou je ukončení infinitivu na "t" - nosit, vozit, chodit, dělat, pracovat, říkat, atd. Zajímavé je tvoření substantiv hanlivého významu příponou -iště. Klučiště, kraviště, koziště, chlapiště, poliště, atd. Ostatní vyskytující se odchylky spočívají přímo ve slovních kmenech - stahování, přesmykování, vsouvání a odsouvání hlásek a změny hlásek v tvoření nových označení pro známé pojmy (synonyma), přejímání výrazů z cizích slov, hlavně z němčiny a konečně v užívání odborných názvů pro různé sklářšské označení úkonů, nářadí, pomůcek i věcí.

Dnes jsme již hodně vzdáleni časům, kdy se nářečí ze Železnobrodska používalo, ale řeč je živá, některá slova už nepotřebuje, jiná přibírá a chce a musí odpovídat své době.

Zvláštní slova a názvy z naší oblasti

DENKLIK (DENLÍK) - dřevěný přípravek (hranolek) s několika jehlami (max 5) s rukovětí - broušení skleněných perlí

NOPAJS - pinzeta uzpůsobená pro tvarování skla při práci u stolu a lampy

ŠTANGLE - skleněná tyč silná (mačkárenská)

TYČINKA - ŠTANGLIČKA - skleněná tyčinka slabá (lampová tyčinka)

BALOTINA - kuličky zhotovené z odpadu (broků) nalepované na vánoční ozdoby

RAFIKA - tenká skleněná trubička sloužící k výrobě sekaných perlí (šmelc, sekanice)

OTÝPKA SKLA - svazek tyčového skla (štanglí) svazaných pobříslem, později textilním páskem

POBŘÍSLO - stočená slámav délce 60 cm pro svázání tyčového skla do otýpky, navíc se používalo k roztápění mačkárenské pece

PIKOVAT - za tepla nalepovat nejkratší zbytek skleněné tyče (štangle) na kovovou tyč pikajznu po uchycení v teleru (tylně) nebo spojovat dva kusy skl. tyčí v jeden

PIKAJZNA - kovová plná tyč s dřevěnou rukojetí o průměru 10mm a délce až 80 cm

TELER - TÝLNA - skřipec na kratší skleněné tyče před pikováním

DRIKETA - mačkárna

DRIKOVAT - mačkat za tepla sklo za použití stroje respektive strojního zařízení

KAFE - ZACHREITR - větrák, světlík na střeše mačkárny

KANÓN - temperační nádoba

VIKLOVAT - zhotovovat perle navíjením na drát u sklářského stolu s kahanem

CVORK - úlomek prasklé mačkárenské tyče, spadlý do pece nebo konec tyče , který již nelze samostatně zpracovat (pikovat)

ŠTOKRLE - dřevěná stolička na sezení, nízka bez opěradla

ŠTIFT - drátek zamáčknutý za tepla do skl. fantazie (korálku, čtverečku, vajíčka apod.)

LIFROVAT - odvedená domácká práce

FASOVAT - nová zadaná práce domácká ke zhotovení

KASTLAŘIT - potulný podomní obchod po Čechách

KASTLAŘ - potulný podomní obchodník

BALOTINA - typ perliček, jedná se o drobné posypové kulaté perličky o velikosti 1 mm, vyráběné z čirého skla, poté e barvily a leštily v kyselině, používaly se jako reflexní vrstva na stěny representačních místností,  barů a restaurací. Oblíbené byly pohlednice a vánoční ozdoby s balotinovými dekory. Používala se i na dopravní značky

FAKTOR - zprostředkovatel zadával a obstarával především domácí práci

ŠALIŘ - topič u sklářské pece

ŠLEJFÍŘ - brusič skla

ŠMENCLÍŘ - tavič skloviny

ŠTAJN ŠNAJDR - brusič kamenů

TYGLÍK - kelímek

VERŠTAT - sklářský stůl u pece

SALAJKA - popel ze dřeva, potaš

PŘEJÍMANÉ SKLO - vrstvené sklo

MUGLE - nebroušený kámen s vypuklou ploskou

ŠMELC - část natavené skl. tyče

FARÁŘ - haubna, plechová nástavba, součást sklářské pece

ŠITLOVAT - odbrokovat

ŠITLÁK - vícehranný dřevěný omílací buben (odbrokování)