Střípky z historie

Výrobky z naší mačkárny

Skleněné výrobky z naší mačkárny             Výrobky pocházející z naší drikety jsou převážně ze sododraselného tyčinkového skla bez olova ručně taženého a pochází ze s...

Úvodem

OBECNĚ DO ÚVODU Z HISTORICKÉHO POHLEDU      Co předcházelo výrobě u sklářského stolu s měchem, tak specifické pro naši oblast Jablonecka a Železnobrodska. Historie práce u lampy sahá d...

Kahanový stůl

 V KATALOGU CORNING MUZEA JE POJEDNÁNÍ O BLAŽKOVÝCH KAHANOVÝCH STOLECH      Nesmím opomenout, že rodem Blažků se komplexně v rámci grantu zabýval Ing. Vlad. Dufek Csc a také poté ...

Obor práce stolové

HISTORIE PRÁCE STOLOVÉ V ČECHÁCH           Historie bižuterie, kam zákonitě musíme zařadit obor práce stolové, je v podstatě velmi mladá, neboť její vznik můžeme zařadit až d...

Horská chaloupka aneb příběj jednoho skláře - část I.

Náš příběh začíná v roubené chaloupce v Podkrkonoší, které byly postaveny a rozptýleny po vesnicích v horách. Zaměstnáním prvních obyvatel bylo skromné zemědělství, těžba dřeva a do poloviny 19. sto...

Zapomenuté nářečí z Podkrkonoší - část 1.

Používané názvosloví či nářečí, mnohé z výrazů se pomalu, ale jistě ztrácí a jsou nahrazovány spisovnými. V součastnosti je situace zhoršována cizími výrazy, kterým převážná část nerozumí a čeština se...

Zapomenuté nářečí z Podkrkonoší - část 2.

Zvláštní slova a názvy z naší oblasti   FAJRUNT - konec pracovní doby FEDRUŇK - dobývání, dolování FÁMULUS - pomocník DAVAT NA FUTRO - dávat na dluh ŠACKOMORA - klenotnice FUTEŘ - fujavice...

Zapomenuté nářečí z Podkrkonoší - část 3.

Zvláštní slova a názvy z naší oblasti   FOTR - otec FURT - stále, pořád FUTRÁL - pouzdro HEJCEK - okénko do sklepa PLAJCHOVAT - bílit prádlo venku na zemi na trávě ŠLEJF - brzda ŠMAKUJE ...

Zapomenuté nářečí z Podkrkonoší - část 4.

Zvláštní slova a názvy z naší oblasti   ŠKOPEK - dřevěná kulatá nádoba přepásaný plechovými obroučemi LUFT - vzduch ZINKNOUT SE - uhodit se HAUJEŤ - domácí zvířectvo KVELB - místnost, ale t...

9 položek celkem