Kulturní dědictví UNESCO

RUČNÍ VÝROBA KORÁLKŮ ZAPSÁNA DO UNESCO

 
Sklářské muzeum KORÁLEK se může pochlubit a prakticky ukázat dvě technologie ruční výroby korálků/perlí/jež jsou od prosince 2O23 zapsány na prestižním seznamu nehmotného  kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o ruční výrobu skla u kahanu/lampy/ a ruční mačkání u pece na uhlí/obě technologie jsou z počátku 19.století v chodu.Oba způsoby výroby si může návštěvník osobně vyzkoušet, má-li zájem.
Tomu však předcházelo splnění podmínky zvětšnit ruční výrobu skla do národního seznamu nehmotného kulturního seznamu,což platí od 
června 2O21. Za prosazení,zpracování podkladů patří poděkování především pracovníkům Jabloneckého muzea skla a bižuterie.